www.yaslav.mksat.net

yaslav@mksat.net

       Рус   Укр   Eng

Книги

Наименование

Цена у.е.

Франко І.Я. Мисленними стежками. - Миколаїв: Видавництво Яслав. – 2014. – 31с.
Шевченко Т.Г. Алмаз захований. - Миколаїв: Видавництво Яслав. – 2014. – 31с.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Третій том (скорочено) - Миколаїв: Видавництво Яслав. – 2013. – 140с.

Хлєбніков В. Сіяч очей. - Миколаїв: Видавництво Яслав. – 2012. – 38с.

Марченко В.А. Гнет. - Николаев: Издательство Яслав, 2016. - 88с.

Ковальський Ю.В. Городище Сіверський маяк. - Миколаїв: Видавництво Яслав. – 2013. – 15с.

Пилипчук А.А. Подвиг десанта наперекор всему. – Николаев: Издательство Яслав, 2015. – 72 с.

Юридическая литература

Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності. - К.: Скіф: КНТ, 2008. - 248с. 5
Зеркалов Д.В. Международные расчеты. Условия поставки товара. - К.: Дакор: КНТ, 2007. - 432с. 9

Банковская литература

Злочини у сфері банківського кредитування: Навч.посіб./ За заг.ред.О.М.Джужи. 2003 р.. - 261с. 6
Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. - Чернівці: Рута, 2006. - 263с. 8
Бездітко Ю.М. Валютне регулювання. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. - 272с. 6
Бойко И.И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки.- К.: Кондор, 2008. - 302с. 6
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. - к.: Центр учбової літератури, 2007. - 630с. 10
Стрельбицька Л.М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності. - К.: Кондор, 2004. - 598с. 8
Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні. - Суми: Університетська книга, 2004. - 367с. 7

Экспертиза подлинности и криминалистика

Пиріг С.О. Платіжні системи. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240с. 4
Cудові експертизи в Україні: Зб.нормат.актів. 2008 год. - 416 р. 10
Батутіна А.П. Експертиза товарів. - К.: Центр навч.літ., 2004. - 278с. 5
Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю. - к.: Центр учбової літератури, 2007. - 428с. 7
Криміналістика: Навч.посіб./ За ред. В.Г.Гончаренка та Є.М.Моісеєва. 2001 . - 368 с. 10
Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв. - К.: Вища школа, 2005. - 423с. 10
Курс кримінології: Загальна частина: Підручник / За ред. О.М.Джужи. 2001. - 352 с 10
Матвійчук В.К. Забруднення, засмічення та виснаження водних обєктів - відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання. - К.: КНТ, 2007. - 269с. 8
Некрасов В.А. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами. Проблеми оперативно-розшукової діяльності попередження та розкриття господарських злочинів. - К.: Скіф: КНТ, 2008. - 163с. 5
Судова медицина та судова психіатрія: Підручник / Білецький Є.М., Білецька Г.А. 2004 р,192 с. 9
Судова психіатрія: Курс лекцій / В.А.Колесник. - 2000 р. - 250 с. 7
Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. - К.: Центр навч.літ., 2006. - 189с. 4
Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. - К.: Конкорд, 2007. - 330с.. 6

Подлинность рукописей, история безопасности

Бус-Троянь-Русь / Водница А.С. 4
Апокрифические сказания. Патриархи, пророки и апостолы. ТИД Амфора, 2005 г. 7
Серия История безопасности. Пилипчук А.А. Следы беды и достижений. Яслав, Николаев. 2011
Полный список литературы мы высылаем.
Наверх ©2012 Яслав